Natuursteen

Er zijn duizenden verschillende soorten natuursteen op aarde te vinden, verspreid over de gehele wereld. De meest toegepaste soorten binnen de bouw zijn graniet, hardsteen, marmer, leisteen en kwartsiet. Dankzij de grilligheid en onuitputtelijke variatie aan natuurlijke tekeningen en kleuren geeft natuursteen een meerwaarde aan een ruimte.

winning van natuursteen

winning van natuursteen

De werkmethoden en de afmetingen van gewonnen natuursteen zijn imposant. Natuursteen wordt gewonnen in grote blokken, waaruit later platen of tegels worden gezaagd. De maximale te winnen afmeting wordt bepaald door natuurlijke breuklijnen in de groeve en het beschikbare materieel. Afmetingen van 1,5 x 2 x 3 meter zijn haalbaar. Er zijn verschillende methodes om de blokken te winnen. Bij de boormethode worden op de contouren van het te winnen blok verticale gaten geboord, in deze gaten worden stalen wiggen geslagen die het blok splijten van de rots.

Deze methode werd al toegepast door de Romeinen. Zij gebruikten gedroogde houten wiggen die, eenmaal geplaatst in de rots, werden natgemaakt. De zwelling van het hout zorgde voor het splijten van de steen.

Een andere wijze is de zaagmethode. Voor lange zaagsneden wordt een draadzaag gebruikt, vergelijkbaar met een staaldraad waarmee de kaasboer een ronde kaas in stukken snijdt. In de rots worden eerst een verticaal en een horizontaal gat geboord, die precies op elkaar aansluiten. Door de gaten wordt een staaldraad met diamantbolletjes gevoerd, het begin en het einde worden met elkaar verbonden waardoor een lus ontstaat. De lus wordt aangetrokken en in beweging gebracht en slijpt zich zo een weg door de rots. Er wordt met diamant gezaagd omdat dit het enige materiaal is dat harder is dan graniet. Leisteen en kwartsiet zijn steensoorten met een hoge mate van gelaagdheid. In de groeve worden schollen steen van de rots gespleten. De vorm van schollen is onregelmatig en het splijtoppervlak verschilt per soort van ruw tot vrijwel glad.